Ehitusinfo

Tehniline kirjeldus

Konstruktsioonid

 • Välisseinad — Sandwich-paneel.
 • Katus — Terasfermidele toetuv profiilplekk; soojustatud EPS-i või villaga; katusekatteks SBS.
 • Põrand — Büroo – betoonpõrand viimistletakse vastavalt sisekujunduslahendusele. Ladu – puhas ja sile pinnakõvendiga betoonpõrand, maksimaalne punktkoormus  50 kN.
 • Fassaad — Sandwich-paneel.
 • Klaasfassaad  — PVC klaasfassaad, kolmekordse klaaspaketiga.
 • Suitsueemaldusluugid — Läbipaistvad.
 • Välisuksed — AlumiiniumprofiiluksedAutomaatavanemisega tõstukuksed 3,5m x 3,5m.

Tehnosüsteemid

 • Küttesüsteem — Büroos radiaatorküte ja laos õhkküte ehk küttekalorifeerid. Küttekandjaks hoone sees on vesi, mida soojendatakse õhk-vesi soojuspumbaga.
 • Ventilatsioon — Büroo- ja olmeruumides soojustagastusega ventilatsiooniseadmed, laoruumis väljatõmbeventilaatorid koos värskeõhurestidega.
 • Jahutus  Büroo-osas üüripinna põhine, reguleeritav korrusepõhiselt.
 • Vesi ja kanalisatsioon — Tsentraalne vesi ja kanalisatsioon, kaugloetavad veearvestid.
 • Elekter — Hoonesisene üldvalgustus vastavalt kehtivatele normidele, võimalus paigaldada valgusreklaam.
 • Päikesepaneelid — Hoone katusele paigaldatud päikesepaneelid elektri tootmiseks, üldelektrit tarbivatele seadmetele.
 • Turvalisus —Valvesignalisatsioon/videovalve/ATS
 • Nõrkvool — Hoones üüripinna põhine tehnilise valve valmidus, igal boksil programmeeritav läbipääsusüsteem.
 • Tehnosüsteemide arvestid on kauglugemisega. Iga ruumikasutaja tasub vaid enda ettevõtte poolt tarbitud energia eest.

Muud

 • Energiamärgis  — „A“ klass, mis tagab madalad ekspluatatsioonikulud.
 • Teed ja valgustus— Asfaltkattega teed ja tänavavalgustus.
 • Parkimine — Igale boksile on ette nähtud 4 parkimiskohta.
 • Ruumilahendused — Büroos lae puhaskõrgus I korrusel 2,9 m, II korrusel 2,5-3 m. Lao kõrgus fermi alla 4,6 m, profiilplekini 5,7 m. Laoruum on postivaba.